donderdag 1 oktober 2009

Gelukkig, met een relativering...

'Onvervulde verlangens kunnen voor ouderen even funest zijn als voor jongeren.'
'Dus?'
'Elke vrouw met wie ik nauw bevriend ben geweest, heeft me iets over mezelf geleerd. In die zin hebben ze een beter mens van me gemaakt.'
'Ik hoop niet dat je ook het omgekeerde wilt beweren. Dat de omgang met jou betere mensen van je vrouwen heeft gemaakt.'

J. M. Coetzee, In Ongenade, p. 82

Wat een geluk! Deze tekst wordt onmiddellijk gevolgd door de volgende regel:
Hij kijkt haar scherp aan. Ze glimlacht. 'Grapje,' zegt ze.

Geen opmerkingen: