zondag 28 februari 2010

Uit de inkijkjes van Hans Vervoort -6-

"... dat ik voor hard werken en een goed rendement ben, maar dat ik het nog belangrijker vind dat we fluitend naar het werk gaan (...) en het gevoel hebben dat we zelf ons lot bepalen."
Hans Vervoort, Het Bedrijf - Confrontatie, p. 273

vrijdag 26 februari 2010

Uit de inkijkjes van Hans Vervoort -5-

Waar je in citaten 'Weekbladpers Tijdschriften' tegenkomt kun je dit vervangen door iedere goedbedoelde instelling die je maar wilt ...
"Weekbladpers Tijdschriften is in de rui. Nieuwe mensen met nieuwe ideeën, een ambitieus expansieplan, stringenter winstnormen, een hiërarchischer structuur (een beetje ouderwets, vind ik dat persoonlijk), meer vergaderingen en minder overleg."
Hans Vervoort, Het Bedrijf - Confrontatie, p. 272/273

donderdag 25 februari 2010

Uit de inkijkjes van Hans Vervoort -4-

de combinatie van domheid en arrogantie die het voor het zeggen heeft; onervarenheid, in combinatie met geloof in eigen kunnen; een wandelende tijdbom: herken je dit??
En dan vergeet hij nog te vermelden: het eikenhouten bord voor de kop, het totaal niet reflecteren op eigen kunnen!

"Hij rekende voor dat het afstoten van onze Wereld de Weekbladpers armer zou maken en besloot met de hoop uit te spreken dat het voornemen heroverwogen werd.
Hij stuurde het stuk naar de directievergadering en kreeg er geen antwoord op. Enkele maanden later besloot de directie met goedkeuring van de OR om het contract met NOVIB over onze Wereld op te zeggen.
'Kan jij daar niet nog iets aan doen?' vroeg redacteur Willy van Rooijen aan Hans toen ze elkaar tegenkwamen.
'Nee,' zei hij treurig, 'de combinatie van domheid en arrogantie die het nu voor het zeggen heeft is dodelijk.'
Het was eruit voordat hij het wist en toen hij het gezegd had, wist hij dat het waar was. Haar onervarenheid, in combinatie met haar geloof in eigen kunnen, maakte Lize tot een wandelende tijdbom.
En hij had haar zo graag alles overgedragen wat hij wist.
'Als je de leiding over een bedrijf krijgt loont het de moeite om er eens goed naar te kijken voordat je dingen anders gaat doen,' had hij haar willen zeggen. 'Dan merk je dat een bedrijf een levend organisme is dat uit zichzelf een groot aantal problemen oplost. Ook al ziet die oplossing er soms wat vreemd en geïmproviseerd uit, het kan een stap zijn in de evolutie.'
Hij had haar willen vertellen over Rinus' gouden uitspraak dat ergens in het bedrijf iemand zit die elke week of maand iets kleins doet dat essentieel is voor het bedrijf, en als hij met vakantie is of ziek en vergeet het over te dragen, dat er dan iets rampzaligs gebeurt."
Hans Vervoort, Het Bedrijf - Confrontatie, p. 206/207

woensdag 24 februari 2010

Uit de inkijkjes van Hans Vervoort -3-

Over de herkenbare 'niet-lezers/vluchtige scanners' en de 'A4-bobo's'
"Hij verwachtte dat ze het een en ander te vragen zou hebben naar aanleiding van dit stuk, maar ze had het niet bij zich en gaandeweg het gesprek besefte Hans dat ze het vermoedelijk ook niet gelezen had, of alleen maar vluchtig gescand. Zou zij een van die mensen zijn die alleen via gesprekken informatie opnam?"
Dit citaat wordt als volgt voortgezet:
"Of behoorde zij tot de A4-bobo's die alles wat meer dan een A4 vergde als geouwehoer bestempelden? Kees had dat virus ook ergens opgedaan, en hoewel Hans hem graag mocht kon hij het niet nalaten telkens als Kees tegen iemand zei: 'Doe mij daarover een A4'tje'dat aante vullen: ''of zoveel langer als je nodig hebt.'"

Hans Vervoort, Het Bedrijf - Confrontatie, p. 163

dinsdag 23 februari 2010

Uit de inkijkjes van Hans Vervoort -2-

"Waarom was de behoefte aan zeggenschap bij werknemers zo afgenomen, vroeg Hans zich af. Het was vermoedelijk alleen te verklaren uit het totaal verdwijnen van het idee dat een bedrijf een levend organisme is, dat bestaat dankzij de liefde en de ijver van wie er werken. Werknemers zijn vooral bezig met hun eigen loopbaan. En waarom zou je inspraak willen in een bedrijf dat je elk moment kan verlaten voor een betere baan?"
Hans Vervoort, Het Bedrijf - Confrontatie, p. 423/424

vrijdag 12 februari 2010

Van Annie -3-

Omdat de wereld zo boos is, mag je niet lachen, niet genieten, niet spelen, niet gek doen. En je mag niet fijn warm thuis zitten en het fijn hebben zolang er in de wereld nog zoveel... o - noem de hele rotreut maar weer op - is ... Alleen maar boos leidt tot angst, agressie en het machteloos doodverklaren van alles en iedereen.
Annie M.G. Schmidt in 'Anna' van Annejet van der Zijl, p. 303

donderdag 11 februari 2010

De andere kant van veilig mopperen

De Volkskrant publiceerde op 28 januari een artikel

onder de titel ‘Alleen mopperen op de gang is voor de leraar wel zo veilig’.
Enkele uitspraken:

"We durven het onderwijs nog steeds niet over te laten aan degenen die ervoor zijn aangesteld. Er heerst nog altijd veel voogdij vanuit besturen en de bovenschoolse managers."
"‘Hoe komt het dat de docent zich zo weinig laat horen? Wellicht omdat hij het ook wel lekker vindt. Het biedt veiligheid als hij er zelf niets aan hoeft te doen.’ "
"‘Maak leraren eigenaar van hun resultaten, geef hun vertrouwen, breek de angstcultuur op scholen af, zodat leraren en schoolleiders weer wat durven.’ "

woensdag 10 februari 2010

Van Annie -2-

Ze was heel aardig, maar je moest haar niet tegen je hebben. Als ze zich aangevallen voelde, kon ze heel venijnig en assertief uit de hoek komen.
Gislebert Thierens over Annie M.G. Schmidt in 'Anna' van Annejet van der Zijl, p. 280

maandag 8 februari 2010

Van Annie

"Oud en versleten, veracht en vergeten"
Uitspraak van de moeder van Annie M.G. Schmidt in 'Anna' van Annejet van der Zijl, p. 228

vrijdag 5 februari 2010

Uit de inkijkjes van Hans Vervoort -1-

"Er volgden grootscheepse verhuizingen want Lize had al vrij snel een mooie kamer op de begane grond betrokken en wilde al haar afdelingen om zich heen hebben. Dat betekende verbouwingen en opknapbeurten, ook voor het nieuwe personeel dat zij aantrok. Hans' suggestie dat je als uitgever de lezerswerving direct onder je hoede moet hebben was Lize slecht bevallen. Er was een nieuw Hoofd Lezerswerving aangetrokken, en een secretaresse. Ook op andere plekken nam de bezetting snel toe. In het begin had Hans het gevoel dat hij spijkers op laag water zocht, maar geleidelijk aan besefte hij: hier is een ommezwaai aan de hand. Het is niet meer zo dat de directie het bedrijf dient, welnee, het bedrijf heeft een Leider aangetrokken en moet zich aan haar wensen aanpassen. En de Leider neemt haar verantwoordelijkheid pas als alles precies zo georganiseerd is als zij wil. En dat was een nogal dure organisatie, kon hij in de administratieve overzichten zien."
Hans Vervoort, Het Bedrijf - Confrontatie, p. 198/199

donderdag 4 februari 2010

Geinige uitspraak

Tijdens de bijeenkomst van de commissie van de Tweede Kamer die de kredietcrisis onderzoekt zei William White, oud-adviseur Bank voor Internationale Betalingen, volgens de Volkskrant van vandaag het volgende:


‘Pas als het eb wordt, zie je wie zijn zwembroek niet aanheeft'.

woensdag 3 februari 2010

Dit is tè kinderachtig

Maar moest toch even, kon het gewoon niet laten.
Vandaag in de Volkskrant:


En waarom moest het dan en waarom kinderachtig? Gewoon doordat het om een opvallendheid door een naam gaat.
Immers er staat:


Ontucht met dieren wettelijk verboden

Nederland doet weer een stapje richting beschaving. Op het plegen van ‘ontuchtige handelingen’ met dieren komt anderhalf jaar celstraf te staan. Ook het in bezit hebben, maken en verspreiden van dierenporno wordt expliciet verboden. De Eerste Kamer heeft dinsdag het initiatiefwetsvoorstel van Tweede Kamerlid Harm Evert Waalkens van de PvdA aangenomen. De Tweede Kamer was unaniem voor het verbod op seks met dieren. In de Eerste Kamer waren VVD en CDA tegen. VVD-senator Schaap noemt het verbod ‘onuitvoerbaar en niet handhaafbaar’.

Hè, Hè, daar is-ie eindelijk weer

Ja, wederom.
Heeft wel even geduurd. Werd zo in beslag genomen door dingen die móesten en die voorrang hadden... Maar, vanaf heden hoop ik weer met een gebeterd leven met regelmaat aanwezig te zijn.
We gaan het zien.