woensdag 24 februari 2010

Uit de inkijkjes van Hans Vervoort -3-

Over de herkenbare 'niet-lezers/vluchtige scanners' en de 'A4-bobo's'
"Hij verwachtte dat ze het een en ander te vragen zou hebben naar aanleiding van dit stuk, maar ze had het niet bij zich en gaandeweg het gesprek besefte Hans dat ze het vermoedelijk ook niet gelezen had, of alleen maar vluchtig gescand. Zou zij een van die mensen zijn die alleen via gesprekken informatie opnam?"
Dit citaat wordt als volgt voortgezet:
"Of behoorde zij tot de A4-bobo's die alles wat meer dan een A4 vergde als geouwehoer bestempelden? Kees had dat virus ook ergens opgedaan, en hoewel Hans hem graag mocht kon hij het niet nalaten telkens als Kees tegen iemand zei: 'Doe mij daarover een A4'tje'dat aante vullen: ''of zoveel langer als je nodig hebt.'"

Hans Vervoort, Het Bedrijf - Confrontatie, p. 163

Geen opmerkingen: