zaterdag 19 december 2009

Piramidale organisaties: soortgelijke problemen dus

Vandaag in de Volkskrant een interview met André Wetzel, directeur voetbalzaken van ADO onder de titel 'De directeur is de regie kwijt'.

Er wordt gesproken van een machtsstrijd en dat de directeur voetbalzaken lijnrecht tegenover de raad van commissarissen staat.
Laten we de herkenbaarheid maar een handje helpen door enige citaten op te nemen:

‘Ik wil geen marionet van de raad van commissarissen zijn’, zegt de 58-jarige Wetzel, die in mei 2008 als trainer terugkeerde bij ADO en een jaar later Raymond Atteveld aanstelde. ‘Ik laat niet over me heen lopen. De raad heeft mijn regie getorpedeerd. Heel Nederland kan zien dat ik de club zo niet kan managen. Als ik op deze wijze word gepasseerd, ontstaat er een onwerkbare situatie.’
Wetzel, fel: ‘Gepasseerd is nog netjes uitgedrukt. Ik voel me gepiepeld.’


‘Ik werd ten onrechte wel eens André Allmighty genoemd. Ik bespreek juist alles met de raad van commissarissen. Maar het kan niet zo zijn dat bestuurders die niet geschoold zijn in de voetballerij voor mij gaan bepalen hoe het beleid wordt uitgevoerd. Als ik de verantwoordelijkheid draag, moeten de bevoegdheden ook bij mij liggen.’

Wetzel verlangt van de commissarissen dat ze niet tornen aan zijn bevoegdheden, zich onthouden van nieuwe interventies en terughoudend zijn in hun uitlatingen in de media. ‘Anders wordt het onbeheersbaar bij ADO. We moeten met één mond spreken.’
Veel indruk lijkt het pleidooi van Wetzel niet te maken op het hoogste orgaan van de club. Zijn laatste gesprekken met de raad van commissarissen verliepen onbevredigend. ‘Ze waren ook weinig toegeeflijk, hadden naar hun idee niets fout gedaan.’ Wetzel diende ze stevig van repliek. ‘Er is een grens overschreden. Ik heb de raad laten weten dat dit valt in de categorie: eens maar nooit weer. Ik begrijp dat de commissarissen vanwege de precaire financiële situatie bij de club wat dichter op de bedrijfsvoering gaan zitten. Maar dat is iets anders dan mensen overrulen.
‘Dan verword je tot een voetbalbestuur of nog erger: een elftalcommissie. Dat accepteer ik niet. Het staat duidelijk in mijn contract dat ik het technisch beleid voer bij ADO, daar moeten de commissarissen vanaf blijven. Dan loop je bij mij tegen een muur op. Ze gaan niet mijn werk doen.

Geen opmerkingen: