maandag 14 september 2009

Afscheidswoorden

Eindelijk volstrekt alleen, L. H. Wiener

(...) de slotzin van mijn afscheidsrede, uitgesproken begin juli van het jaar 2007, luidde: ' Lieve vrienden, vijanden en overige aanwezigen, nu ga ik weg en dat wordt hoog tijd ook, het ga u allen, en daarmee mijn eigen lief-en-leed-school, in de toekomst, goed.'
p. 103

Ik dacht terug aan de afscheidsspeech op mijn oude school, waarin ik vanwege het feestelijk karakter van die avond geen gal meer wilde spuwen en geen gelijk meer wilde opeisen. Ga erboven staan en verlaat de school met opgeheven hoofd, je lief-en-leed-school, waar je dertig jaar van je leven hebt neergelegd.
p. 215

Zo herkenbaar. Kijk maar.

Geen opmerkingen: